Nóng: Apple sản xuất hàng triệu AirPods “Made in Vietnam” trong quý này

Apple sản xuất hàng triệu AirPods "made in Vietnam" trong quý này. Ảnh: AFP.
Apple sản xuất hàng triệu AirPods “made in Vietnam” trong quý này. Ảnh: AFP.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *