IPhone 8 new seal

iPhone 8  lla/a, new seal fullbox , chưa kích hoạt
iPhone 11 Pro MAX like new

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.